Geef uw kwaliteit een boost

Welke producten voldoen aan de gestelde eisen ?
U ziet het in één oogopslag.  Snel en efficiënt.  En dus kostenbesparend.

Toepassing
Zowel product- als procesparameters kunnen gedurende het volledige productieproces geregistreerd worden.  Productparameters zijn eigenschappen van het product zoals vb kleur, densiteit.  Ze worden bekomen door een analyse of een meting op het product. Procesparameters geven aan hoe een product gemaakt is, vb temperatuur.  Ze worden meestal online gemeten door middel van sensoren.

Voordelen
De CreoniS MES laat u toe om :

    • metingen en analyses doorheen heel het productieproces te registreren en te interpreteren
    • te bepalen of uw producten voldoen aan alle kwaliteitseisen
    • de KPI's voor kwaliteit nauwgezet op te volgen
    • uw normen en specificaties te beheren

Image