Blog

Hoe betaalt een MES systeem zijn investering terug:

 • beschikbaarheid van accurate productie gegevens
  De meest recente gegevens van de productie zijn overal en onmiddelijk beschikbaar. Dit maakt een optimale productie controle mogelijk omdat er snel en juist kan gereageerd worden bij afwijkingen.
   
 • correct voorraadbeheer
  Correcte informatie over beschikbare voorraden vermijdt :
  - foute planning indien product of verpakking niet beschikbaar blijkt
  - verkeerde leveringen
  - tijdverlies door herhaalde voorraadcontroles
  - vervallen producten in voorraad of verstuurd naar klanten
  - klanten ontevredenheid
  Image 
 • maximale efficiëntie van de productie lijnen
  maximale lijn bezetting en productiviteit heeft een directe invloed op de kostprijs

 • traceerbaarheid
  vooral bij een recall is het belangrijk om een gerichte communicatie te doen naar de klanten.
  Hoe nauwkeuriger de batch met het probleem kan getraceerd worden, hoe kleiner de recall zal kunnen zijn. Daarnaast kan een gebrekkige recall leiden tot zware imago schade.

 • kostprijsberekening
  Een gedetailleerde kostprijsberekening laat toe om scherpe prijzen te hanteren

 • cultuur
  Een niet te verwaarlozen, maar moeilijk meetbaar effect is de cultuur verandering bij de medewerkers. Omdat iedereen ziet dat er werkelijk aandacht besteed wordt aan efficiëntie zullen ze er ook actief aandacht aan geven en op die manier een extra verbetering van de productiviteit bewerken.

Hoe begin je eraan ??

Je bent ervan overtuigd dat je een belangrijke efficiëntie verbetering kunt realiseren door het implementeren van een OEE systeem. Hoe beperk je de weerstand van uw team tot een minimum ?

 1. Bereid je voor.
  Je team zal kritische vragen hebben. Bekijk waar je de efficiëntie kunt verhogen door een OEE systeem.
  Verzamel voorbeelden van vergaderingen waar de juiste informatie niet beschikbaar was. Duid aan hoeveel tijd er besteed wordt aan rapporteringen. Wijs op het aantal keer dat niet iedereen met dezelfde cijfers aan het werk was.
  Kortom, wees voorbereid en zorg dat je de juiste argumenten hebt om uw team te overtuigen.
 2. Betrek je mensen.
  Het invoeren van nieuwe systemen betekent verandering in de manier van werken. Verandering brengt weerstand mee. Betrek dus je mensen van in het begin bij het project. Luister naar hun wensen en opmerkingen.
  Communiceer, communiceer, maar maak van in het begin duidelijk dat je een OEE systeem wil implementeren. Er wordt overlegd om de meest optimale oplossing te kiezen, maar niet over de vraag of er wel of niet een OEE systeem zal ingevoerd worden.

 3. Begin klein.
  Selecteer één lijn waarop je het OEE systeem kunt optimaliseren. Geen enkel OEE systeem is direct perfect toepasbaar op uw situatie. Begin daarom met één lijn en neem voldoende tijd om het systeem op punt te zetten. Zo kun je de weerstand tegen verandering binnen de perken houden.
  Wanneer je succes boekt op één lijn is dit gemakkelijk naar andere lijnen uit te breiden.
 4. Integreer werk processen en procedures.
  Wijs de taken met betrekking tot het onderhoud van de data in het OEE systeem toe aan bepaalde personen en neem deze op in hun officiële taakomschrijving.
  Gebruik steeds OEE rapporteren op vergaderingen en telkens wanneer er over efficiëntie van de productie lijnen wordt overlegd.
 5. Hou vol.
  Wees consistent. Verwijs telkens opnieuw naar de OEE rapportering. Ga geen discussie aan zonder de meest recente cijfers te bekijken.
 6. Kies een goede software.
  Flexibiliteit wat betreft configuratie en rapportering zijn belangrijk voor het management team. Vergeet ook niet te kijken naar de gebruiksvriendelijkheid voor de operatoren.

Een OEE project is geen puur technologie project. Er is ook een belangrijke menselijke factor. Hou dus voldoende rekening met het 'change management' aspect.

Het fundament van een goed energie management systeem is een goede meting.

Meting van het energieverbruik, maar ook meting van de geproduceerde energie.  Meer en meer worden er installaties geplaatst voor het genereren of recupereren van energie, waardoor het belangrijker wordt om energiestromen tussen afdelingen in kaart te brengen.

Image

Maar deze cijfers op zich zijn niet voldoende.  De energiebalans wordt immers beïnvloed door externe factoren zoals het weer (zonneschijn, buitentemperatuur) maar ook door het wisselend gedrag van eventuele derde afnemers van energie. Tenslotte heeft een gemeten energieverbruik geen betekenis wanneer dit niet gerelateerd is met de totaliteit van de geproduceerde goederen. Energie is dan één parameter op het geïntegreerd productie dashboard.

Een goed energie management systeem dient dus met uw productiegegevens geïntegreerd te zijn om relevante KPI's en verantwoordelijkheden voor de energiehuishouding te kunnen vastleggen.

Alleen dan kunnen verantwoorde beslissingen genomen worden met betrekking tot de energiebalans, kaderend in een milieubewust Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Pages