Blog

Manueel of automatisch ... en kan het beter ??

Het XiaK, Expertisecentrum industriële automatisering Kortrijk, van de HOWEST Hogeschool ontwikkelde een handige online tool voor een korte self assessment van de mate waarop de productieprocessen binnen uw bedrijf door software ondersteund worden.

Het gaat hierbij niet over de automatisering van de productieprocessen zelf, maar over de informatiestromen die ermee gepaard gaan.  Momenteel is de module productie afgewerkt.  Later volgen de modules Voorraad, Onderhoud en Kwaliteit.

De resultaten van de analyse worden weergegeven volgens de internationale ISA95 standaard (product definition, production capability, production schedule en production performance).  Door het gebruik van kleurcodes (zwart -> groen) heb je in een oogopslag een overzicht van de situatie in uw eigen bedrijf.

Image

In het voorwoord van 'Industrie Technisch Management' van mei 2009 heeft hoofdredacteur Alfons Calders het over 'De nieuwe wereld'.  En daarmee bedoelt hij niet die van Aldous Huxley of die andere nieuwe wereld ontdekt door Christoffel Columbus.

Nee, hij refereert hiermee naar onze toekomstige nieuwe wereld.  Een wereld waarin Europa terug de goedkoopste leverancier is.  Dit is gebaseerd op twee pijlers.  Enerzijds het innovatief herontwikkelen van producten en anderzijds het efficiënt produceren van producten.  En bij deze tweede stelt hij ronduit dat optimalisatieprojecten rond MES primordiaal zijn.

'Bedrijven zonder MES-ruggengraat kunnen wel eens verdwijnen.'

Een MES systeem verzamelt immers alle nodige basisgegevens voor traceerbaarheid, planning en productiviteitsverbetering van de productieprocessen.  En dit rechtstreeks op de productievloer, en in real time.

Het jaar 2000 is voorbij.  Er is nood aan een andere aanpak.

Money money money

Terecht wordt de 'any price goes' voor een ERP pakket heden in vraag gesteld.  Ook voor MES pakketten geldt dit.

Is dit ook uw kostenplaatje :

  • een of meerdere licenties voor de software
  • X % daarop als jaarlijkse software support van de pakket leverancier
    (voor 'service packs' en 'bug fixes' e.d.)
  • de implementatie kost
  • kost voor ondersteuning door de implementatie partner
De return on investment (ROI) van een MES implementatie berekenen is niet eenvoudig.  Hou dus vooral de kostenzijde laag, nu meer dan ooit.
 
En het kan.  Wil je weten hoe ?? Contacteer ons voor een demo op  info@creonis.be.  We komen graag bij u langs.

 

Pages