Blog

Laat ons eerst naar de bron teruggaan met de definities volgens ISA 95 en MESA.

 • ERP : Enterprise Resource Planning
  Een ERP beheert op plant niveau wat er moet gebeuren.  Van de bestelling tot de levering en de financiële afhandeling.
  Het timeframe waarin gewerkt wordt is 'dagen'.
  Alles wordt geteld in 'Euro' of 'Dollar'
  --> een ERP helpt om uw administratieve processen efficiënter te maken.

 • MES : Manufacturing Execution System
  Een MES beheert het productie proces op de werkvloer.  Planning, workflow en efficiëntie staan centraal.
  Het timeframe waarin gewerkt wordt is 'minuten'.
  De productie wordt geteld in productie-eenheden en stuks.
  --> een MES maakt uw productie processen efficiënter 

Daarnaast zijn er een aantal functionaliteiten die specifiek door een MES systeem ingevuld worden :

 • beheer van productie proces efficiëntie;  Hiervoor bevat een ERP systeem te weinig details.  Alleen in een MES systeem zijn de productie gegevens voldoende gedetailleerd aanwezig
 • in real time opvolgen van de productie gegevens.  Vervolgens wordt er op regelmatige basis een update van de data vanuit het MES systeem naar ERP gedaan

Image

Met andere woorden beide zijn relevant naast mekaar aanwezig, omdat een ERP en een MES systeem een andere functie hebben binnen een onderneming.

Maar ook zonder formeel MES is er vaak een informeel MES systeem in gebruik. Microsoft Excell Sheets zijn bekend als MES toepassing, up to date gehouden door het 'loopschoen netwerk'.

Maar je kan beter kiezen voor een geïntegreerde oplossing.

Het meten van OEE (Overall Equipement Efficiency) wordt soms afgedaan als niet relevant, omdat een OEE niet het totale kostplaatje weergeeft.

OEE is typisch een technische KPI, met het oog op het verbeteren van de technische performantie van een machine of productielijn.  Een OEE geeft waardevolle informatie voor het evalueren van projecten ter verbetering van de efficiëntie.  En zal tevens prioriteiten kunnen aanduiden voor actie.

Een aantal kostprijs bepalende elementen worden echter niet door deze KPI meegerekend.  Denk maar aan energie verbruik, personeelskosten, specifieke logistieke kosten, ...

Naast OEE zullen dus nog een aantal andere KPI's moeten gemonitord worden om een goede technische performantie van een machine te garanderen.  In het ideale geval zullen deze KPI's met een OEE meting geïntegreerd worden.  Het energieverbruik wordt dan onmiddelijk in verband gebracht met de werkelijk productie gegevens.

Image

 Daarnaast is een juiste OEE van onmisbare strategische waarde wanneer discussies over capaciteits verbetering aan de orde zijn.  Daarbij kan het gaan om :

 • juister werken : verbeteren van de kwaliteit
 • beter werken : verbeteren van het rendement
 • meer werken : nieuwe machines in gebruik nemen
 • anders werken : ploegen- of weekend werk invoeren
 • ...
 
 
Kortom een OEE mag niet de enige KPI zijn om een machinepark te beheren.  Maar het is wel een onmisbare.  Zonder betrouwbare OEE meting zijn alle pogingen om kosten te vergelijken en te verminderen gebaseerd op verkeerde gegevens.

Meten is weten  !  Ook in onderhoud.
Maintenance management maakt dan ook deel uit van de zogenaamde "MESA 11".
Vaak gaat dit om het beheer van de opdrachten van de onderhoudsafdeling.

Maar de fundamentele vraag is echter : welke installatie moet er onderhouden of nagezien worden en wanneer.

Image

Hierbij kan een OEE tool het correcte antwoord geven op enkele cruciale vragen :

 • wat is de echte situatie ?
  Vaak hebben onderhoud en productie een verschillend idee over het aantal pannes en de ernst ervan.
  Met een goede OEE tool is de werkelijke beschikbaarheid van het machinepark voor iedereen duidelijk.

 • welke zijn de echte oorzaken van de stilstanden ?
  DTM (down time management) maakt een Pareto analyse van de stilstanden.  Hiermee komen de belangrijkste oorzaken duidelijk naar voor.  Veelvoorkomende korte stilstanden kunnen een groter effect hebben dan een paar lange stilstanden.  Nochtans wordt er vaak sneller gereageerd op lange stilstanden, waardoor de focus op het verkeerde probleem gelegd wordt.

 • kunnen we aan preventief onderhoud doen ?
  Vaak "voelen" operatoren dat er iets mis is met de machine, zonder duidelijk te kunnen zeggen waarom.  Het geluid is ietsje anders, een bepaalde stap gaat trager of sneller, ...
  Door het combineren van conditie monitoring van een installatie (vb meten van trillingen, energie verbruik, temperatuur, ... ) met de gegevens van stilstanden en pannes kunnen tendensen opgespoord worden.  Dit laat toe om gebeurtenissen te voorspellen, preventief in te grijpen en ... problemen te voorkomen. 

 

 

Pages